Cirurgia Podològica de Mínima Incisió

Facebook Linkedin Twiter

Català Castellano Ruso English
Clinica DYN Barcelona

Cirurgia Podològica

  • foto pie2
  • foto inicio
  • foto cirugía
  • foto cirugia2
  • foto pies1
  • foto radiografia

Cirurgia Podològica


La cirurgia del peu amb tècniques de mínima incisió.

Què és la cirurgia MIS(minimally invasive surgery) del peu?

La cirurgia mínimament invasiva són una sèrie de tècniques que ens permeten operar el peu mitjançant petites incisions d’uns mil·límetres. Per aquestes petites incisions s’introdueix el material de tall i dissecció controlant en cada moment la situació i angulació amb un equip especial de raigs X (fluoroscopi).

La cirurgia MIS significa operar el peu amb làser?

En aquest sentit s’ha creat una confusió en els pacients. En el peu es realitzen dos tipus de tècniques a grans trets. Una, la cirurgia oberta i l’altra la cirurgia de mínima incisió. Els dos tipus de tècniques són molt vàlides sempre que s’apliquin de forma correcta. El làser s’utilitza en podologia per a diverses patologies: fongs en les ungles, rehabilitació pos quirúrgica, cirurgia de l'ungla encarnada però no per realitzar cirurgia osteoarticular de galindons, dits en urpa, “ulls de poll" interdigitals, re alineacions metatarsals, molèsties de talons, etc.

Quins avantatges m’ofereix la cirurgia de mínima incisió?

Entre els múltiples avantatges que ens ofereix podem citar les següents:

• Sempre s'utilitza anestèsia local, tant per intervenir els galindons, com els metatarsians com els dits en urpa.
• Les incisions són mínimes i les cicatrius estèticament són més acceptables.
• Les incisions són mínimes i les cicatrius estèticament són més acceptables.
• No s’utilitzen materials d’osteosíntesis (cargols, agulles, etc.) d’aquesta manera la recuperació és més ràpida. Les fixacions s’obtenen mitjançant uns embenats especials i la utilització d’una sabata pos quirúrgica especial.
• No es requereix ingrés hospitalari, es tracta d’una cirurgia ambulatòria.

Quines patologies són susceptibles a poder ser intervingudes per cirurgia de mínima incisió?

• Hallux Valgus (galindons).
• Metatarsàlgies.
• Neuromes de Morton.
• IPK o “ull de poll" intractable.
• Galindó de sastre (cinquè metatarsià).
• "Ull de poll" sota de l'ungla (exostosis subungueal)
• "Ull de poll" entre els dits (exostosis interdigital)
• Dits en martell o en urpa.
• Síndrome de compressió calcània (al taló).
• Fascitis plantar i esperó calcani.
• Cirurgia de l'ungla encarnada.

Clíniques

Clinica Dyn

Clínica Podològica DyN Sant Andreu

Gran de Sant Andreu 367
08030 Barcelona
Mòbil. 682 372 272
Telf. 93 346 91 66
infosantandreu@clinicadyn.com


Clínica Podològica DyN Segre

Segre 86-90 local 4
08030 Barcelona
Mòbil. 620 331 678
Telf. 93 311 65 24
infosegre@clinicadyn.comCatSalut

CatSalut

Centres autoritzats pel Departament de Salut.

Nombre de Registre: E08883660Cruz Roja

Clínica col·laboradora amb la Creu RojaProyecto Salva Vidas

Clínica amb desfibril·lador semiautomàtic i adherida al Projecte Salvavides